d9c8a55117a7 — Marcin Cieślak 6 years ago
Add categories for bot-generated pages

Otherwise our pages end up in
[[Special:Uncategorized pages]]

Pointed-out-by: Openbk
1 files changed, 8 insertions(+), 1 deletions(-)

M plwiki/chemia/comp.py
M plwiki/chemia/comp.py +8 -1
@@ 14,6 14,9 @@ wikipedia.logger = logging.getLogger('pl
 mywiki = logging.getLogger('chemia')
 
 MAINPAGENAME = u"Związki chemiczne według pierwiastków/Wykaz"
+MAINPAGECAT = u"Kategoria:Wikiprojekt Chemia"
+ERRORPAGENAME = MAINPAGENAME + u"/Błędy"
+ERRORPAGECAT = u"Kategoria:Problemy z hasłami chemicznymi"
 MAINTEMPLATENAME =u"Szablon:Związek chemiczny infobox" 
 
 def CompoundGenerator(site, template):

     
@@ 163,7 166,7 @@ def formatter(elements):
 
 
 def processwikilive(elements):
-	errpage = wikipedia.Page(site, MAINPAGENAME + u"/Błędy")
+	errpage = wikipedia.Page(site, ERRORPAGENAME)
 
 	reallybadfile = open("bad", "w")
 	(compounds, badlist) = extractwiki(site, reallybadfile, CompoundGenerator(site, MAINTEMPLATENAME), elements)

     
@@ 175,6 178,8 @@ def processwikilive(elements):
 		elements.feed(comp, comp.elements)
 	compfile.close()
 		
+	if badlist:
+		badlist.extend(["", "[[%s]]" % ERRORPAGECAT])
 	errpage.put(u"".join(badlist), 
 		comment=u"Robot zapisuje błędy wynikłe podczas tworzenia [[%s]]" % MAINPAGENAME, minorEdit=False, botflag=False)
 	mywiki.info(u"Pierwiastki zostały przetworzone")

     
@@ 200,6 205,8 @@ def runbot():
 	else:
 		processwikilive(elements)
 	out = formatter(elements)
+	if out:
+		out.extend(["", "[[%s]]" % MAINPAGECAT])
 	outpage.put(u"\n".join(out), comment=u"Robot tworzy stronę na podstawie [[Specjalna:Linkujące/%s|zawartości infoboksów]]" % MAINTEMPLATENAME, 
 		minorEdit=False, botflag=False)