5b91bae347c6 — Marcin Cieślak 3 years ago
MalarzBOT upiera się, że musi być ==
1 files changed, 1 insertions(+), 1 deletions(-)

M plwiki/chemia/comp.py
M plwiki/chemia/comp.py +1 -1
@@ 108,7 108,7 @@ class Compound:
 
 def extractwiki(site, reallybadfile, compgen, elements):
 	compounds = []
-	badlist = [u"=Artykuły o związkach chemicznych, w których robot nie znalazł wzoru sumarycznego=\n"]
+	badlist = [u"==Artykuły o związkach chemicznych, w których robot nie znalazł wzoru sumarycznego==\n"]
 	for comp in compgen:
 		try:
 			c = CompoundWikiReader(comp)